Kaip pasigaminti San Miguelio gavėnios

Kaip pasidaryti San Miguelio gavėnią

Kas yra Šv. Mykolo gavėnios?

Šv. Mykolo gavėnios yra 40 dienų maldos ir atgailos laikotarpis Šv. Mykolo Arkangelo garbei. Tai yra dvasinė praktika, kuria siekiama sustiprinti tikėjimą ir atsidavimą šiam galingam arkangelui, žinomam kaip Bažnyčios gynėjui ir gynėjui.

Kodėl San Miguelio gavėnia?

Šv. Mykolo gavėnios yra galimybė kreiptis į Dievą ir ieškoti Šv. Mykolo Archangelio apsaugos ir užtarimo mūsų gyvenime. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami apmąstyti savo silpnybes, nuodėmes ir ieškoti atsivertimo, stiprinti savo dvasingumą ir santykius su Dievu.

Kaip pasidaryti San Miguelio gavėnią?

Norėdami padaryti gavėnią iš Šv. Mykolo, galite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Pasiruošimas: Prieš pradėdami Šv. Mykolo gavėnią, pasidarykite dvasinį pasiruošimą, gailėsitės dėl nuodėmių ir susitaikykite su Dievu per išpažinties sakramentą.
 2. Dienos maldos: Per 40 -os dienų Šv. Mykolo gavėnios dienas kasdien skirkite maldos laiką. Galite melstis Šv. Mykolo Arkangelo maldos, Šv. Mykolo rožinio ar kitų jūsų atsidavimo maldų.
 3. pasninkavimas ir atgaila: Be maldos, Šv. Mykolo gavėnia taip pat apima pasninką ir atgailą. Galite pasirinkti pasninko ar susilaikymo praktiką, pavyzdžiui, nustoti valgyti mėsą tam tikromis dienomis arba atlikti tam tikrą atgailos formą, kuri padeda sustiprinti jūsų dvasinę discipliną.
 4. Dvasinis skaitymas: Šv. Mykolo gavėnios metu rekomenduojama skirti laiko dvasiniam skaitymui. Galite perskaityti knygas apie šventųjų gyvenimą, Šv. Mykolo Archangelio dvasingumą ar kitas temas, padedančias sustiprinti jūsų tikėjimą.
 5. Dalyvavimas Šventosios Mišios: Šv. Mykolo gavėnios metu pabandykite reguliariai dalyvauti iš Šventosios Mišios, gaudami eucharistiją ir stiprinti savo bendrystę su Dievu ir bažnyčia.
 6. San Miguel paskolinimo pranašumai

  Šv. Mykolo gavėnios teikia keletą dvasinių privalumų, tokių kaip tikėjimo stiprinimas, širdies išvalymas, apsauga nuo pagundų ir Šv. Mykolo Arkangelio užtarimas mūsų poreikiais. Be to, ši praktika padeda mums augti dorybėje ir tapti arčiau Dievo.

  Išvada

  Šv. Mykolo gavėnios yra vertinga proga sustiprinti mūsų tikėjimą ir atsidavimą Šv. Mykolo Arkangeliui. Atlikdami minėtus veiksmus, galime patirti atsivertimo ir dvasinio augimo periodą, siekdami šios galingo arkangelo apsaugos ir užtarimo mūsų gyvenime.

Scroll to Top