Katalikybės lūžio priežastis

išsiskyrimo su katalikybe priežastis

Laužymas su katalikybe yra istorinė tema, sukelianti smalsumą ir diskusijas iki šiol. Šiame tinklaraštyje mes ištirsime pagrindines priežastis, kurios lėmė pertrauką su Katalikų bažnyčia ir naujų religinių srovių formavimu.

istorinis kontekstas

Norint suprasti katalikybės išsiskyrimo priežastis, svarbu žinoti to meto istorinį kontekstą. Mes kalbame apie XVI a.

Šiuo laikotarpiu Katalikų bažnyčia buvo dominuojanti religinė institucija Europoje, vykdanti didelę politinę ir ekonominę galią. Vis dėlto ėmė augti nepasitenkinimas bažnyčia ir jos praktika, todėl kilo klausimų ir reformų.

protestantų reforma

Viena iš pagrindinių katalikybės išsiskyrimo priežasčių buvo protestantų reformacija, kuriai vadovavo Martinas Lutheris. Lutheris buvo katalikų vienuolis, kuris suabejojo ​​kai kuriomis bažnyčios praktikomis, tokiomis kaip indulgencijų pardavimas ir popiežiaus valdžios centralizavimas.

1517 m. Lutheris išleido 95 tezes, kuriose jis atvirai kritikavo katalikų bažnyčią. Jo idėjos greitai pasklido, ieškant palaikymo įvairiuose visuomenės segmentuose. Taigi prasidėjo protestantų reforma, dėl kurios atsirado naujų religinių srovių, tokių kaip liuteranizmas, kalvinizmas ir anglikanizmas, sukūrimą.

kiti veiksniai

Be protestantų reformacijos, kiti veiksniai prisidėjo prie lūžio į katalikybę. Tarp jų galime pabrėžti:

 1. Korupcija ir prabanga Katalikų bažnyčioje, kuri sukėlė nepasitenkinimą tarp tikinčiųjų;
 2. Neįmanoma naudotis liaudies kalba Biblija, kuri neleido tikintiesiems skaityti ir patys interpretuoti Raštus;
 3. Didesnės religijos laisvės ir individualios autonomijos paieška;
 4. Renesanso mąstytojų, kurie suabejojo ​​bažnyčios dogmomis ir gynė protą ir mokslą, įtaka;
 5. Absoliutistų monarchų, kurie protestantų reformoje matė galimybę susilpninti Katalikų bažnyčios galią, iškilimas.
 6. Legus laužymas su katalikybe

  Laužymas su katalikybe padarė didelę įtaką istorijai ir religijai. Protestantų reforma atvėrė kelią religinei įvairovei ir minties laisvei, darant įtaką ne tik krikščionybei, bet ir kitoms religijoms.

  Šiandien yra keletas protestantų srovių ir kitų krikščionių religijų, atsirandančių dėl pertraukos su katalikybe. Be to, reformistų judėjimas taip pat prisidėjo prie mokslo, proto ir asmens teisių stiprinimo.

  Trumpai tariant, suskirstymas į katalikybę buvo motyvuotas daugybe veiksnių, tokių kaip korupcija bažnyčioje, religijos laisvės paieška ir Renesanso mąstytojų įtaka. Protestantų reforma atvėrė kelią religinei įvairovei ir Europos visuomenės pertvarkymui.

Scroll to Top